Mon, May 29, 2023 @ 05:00 GMT

usdjpy20230518b1

usdjpy20230518b2