JPY

Pair
 
O
H
L
C
D Chg
USDJPY
113.64
113.66
112.64
112.81
-0.72%
EURJPY
128.74
128.90
128.13
128.81
+0.05%
GBPJPY
145.16
145.45
144.60
144.67
-0.33%
CHFJPY
112.88
112.95
112.19
112.84
-0.01%
CADJPY
86.23
86.26
85.50
85.79
-0.52%
AUDJPY
82.68
82.83
82.11
82.77
+0.11%
NZDJPY
77.60
77.69
77.01
77.60
+0.03%
Last Updated: Nov 16 21:59 GMT

Pair
D Chg
W Chg
M Chg
52W H
52W L
USDJPY
-0.72%
-0.88%
-0.15%
114.58
104.60
EURJPY
+0.05%
-0.15%
+0.77%
137.50
124.61
GBPJPY
-0.33%
-2.05%
+0.3%
156.60
139.89
CHFJPY
-0.01%
-0.32%
+0.7%
118.55
108.50
CADJPY
-0.52%
-0.44%
-0.12%
91.57
80.54
AUDJPY
+0.11%
+0.62%
+3.57%
89.08
78.56
NZDJPY
+0.03%
+1.19%
+5.39%
81.56
72.26
Last Updated: Nov 16 21:59 GMT

JPY
USD
EUR
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD
4H
 
 
 
 
 
 
 
 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
W
 
 
 
 
 
 
 
 
M
 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated: Nov 16 21:59 GMT

 
H
6H
D
W
Last Updated
21:57 GMT
21:57 GMT
21:57 GMT
21:57 GMT
21:57 GMT
21:57 GMT
21:57 GMT