JPY

Pair
 
O
H
L
C
D Chg
USDJPY
108.80
108.86
108.67
108.84
+0.06%
EURJPY
120.25
120.42
120.10
120.40
+0.14%
GBPJPY
140.64
140.74
140.37
140.71
+0.24%
CHFJPY
109.96
110.00
109.83
109.90
-0.02%
CADJPY
82.27
82.39
82.19
82.38
+0.15%
AUDJPY
74.13
74.22
74.05
74.19
-0.01%
NZDJPY
69.68
69.71
69.54
69.69
+0.06%
Last Updated: Nov 18 05:55 GMT

Pair
D Chg
W Chg
M Chg
52W H
52W L
USDJPY
+0.06%
+0.06%
+0.76%
114.04
104.46
EURJPY
+0.14%
+0.14%
-0.06%
129.30
115.87
GBPJPY
+0.24%
+0.24%
+0.64%
148.87
126.55
CHFJPY
-0.02%
-0.02%
+0.35%
114.65
106.18
CADJPY
+0.15%
+0.15%
+0.4%
86.25
77.16
AUDJPY
-0.01%
-0.01%
-0.38%
83.94
69.97
NZDJPY
+0.06%
+0.06%
+0.59%
78.87
66.32
Last Updated: Nov 18 05:55 GMT

JPY
USD
EUR
GBP
CHF
CAD
AUD
NZD
4H
 
 
 
 
 
 
 
 
D
 
 
 
 
 
 
 
 
W
 
 
 
 
 
 
 
 
M
 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated: Nov 18 05:55 GMT

 
H
6H
D
W
Last Updated
07:00 GMT
07:00 GMT
07:00 GMT
07:00 GMT
07:00 GMT
07:00 GMT
07:00 GMT